Home » Yaoi Series (Page 2)

 • Sekai-ichi Hatsukoi Season 2 Full Episodes Eng Sub

  Sekai-ichi Hatsukoi Season 2 Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 024 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 023 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 022 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 021 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 020 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 019 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 018 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 017 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 016 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 015 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 014 12/11/2012 Sekaiichi Hatsukoi 2 Episode 013 12/11/2012

 • Sekai-ichi Hatsukoi OVA Specials Eng Sub

  Sekai-ichi Hatsukoi OVA Specials Eng Sub

  Episode name Day Added Sekaiichi Hatsukoi OVA OVA 002 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi OVA OVA 001 4/12/2013

 • Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai Eng Sub

  Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai Eng Sub

  Episode name Day Added Sekaiichi Hatsukoi Movie: Yokozawa Takafumi no Baai [SS] (720p) 8/30/2014

 •  
 • Sekai-ichi Hatsukoi Season 1 Full Episodes Eng Sub

  Sekai-ichi Hatsukoi Season 1 Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added Sekaiichi Hatsukoi Episode 012 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 011 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 010 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 009 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 008 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 007 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 006 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 005 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 004 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 003 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 002 4/12/2013 Sekaiichi Hatsukoi Episode 001 4/12/2013

 • Patalliro Saiyuki Full Episodes Eng Sub

  Patalliro Saiyuki Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added Patalliro Saiyuuki! Episode 026 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 025 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 024 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 023 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 022 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 021 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 020 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 019 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 018 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 017 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 016 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 015 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 014 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 013 9/29/2015 Patalliro Saiyuuki! Episode 012 9/29/2015 Patalliro […]

 • No. 6 Full Episodes Eng Sub

  No. 6 Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added No.6 (Sub) Episode 011 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 010 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 009 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 008 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 007 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 006 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 005 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 004 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 003 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 002 7/17/2014 No.6 (Sub) Episode 001 7/17/2014

 •  
 • Loveless Full Episodes Eng Sub

  Loveless Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added Loveless (Sub) Episode 012 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 011 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 010 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 009 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 008 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 007 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 006 7/29/2013 Loveless (Sub) Episode 005 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 004 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 003 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 002 1/6/2013 Loveless (Sub) Episode 001 1/6/2013 Loveless (Sub) _Prologue 5/10/2015 Loveless (Sub) _Extra 006 1/6/2013 Loveless (Sub) _Extra 005 1/6/2013 Loveless (Sub) […]

 • Gravitation: Lyrics of Love OVA Eng Sub

  Gravitation: Lyrics of Love OVA Eng Sub

  Episode name Day Added Gravitation: Lyrics of Love (Sub) Episode 002 9/19/2013 Gravitation: Lyrics of Love (Sub) Episode 001 9/19/2013

 • Gravitation Full Episodes Eng Sub

  Gravitation Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added Gravitation (Sub) Episode 013 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 012 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 011 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 010 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 009 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 008 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 007 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 006 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 005 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 004 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 003 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 002 5/10/2013 Gravitation (Sub) Episode 001 5/10/2013

 •  
 • Gakuen Heaven Full Episodes Eng Sub

  Gakuen Heaven Full Episodes Eng Sub

  Episode name Day Added Gakuen Heaven Episode 013 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 012 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 011 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 010 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 009 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 008 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 007 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 006 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 005 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 004 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 003 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 002 4/17/2013 Gakuen Heaven Episode 001 4/17/2013

 • Junjou Romantica Season 2 Full Episodes – Eng Sub

  Junjou Romantica Season 2 Full Episodes – Eng Sub

  Episode name Day Added Junjou Romantica 2 Episode 012 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 011 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 010 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 009 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 008 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 007 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 006 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 005 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 004 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 003 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 002 12/10/2012 Junjou Romantica 2 Episode 001 12/10/2012

 • Junjou Romantica Season 1 Full Episodes – Eng Sub

  Junjou Romantica Season 1 Full Episodes – Eng Sub

  Episode name Day Added Junjou Romantica Episode 012 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 011 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 010 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 009 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 008 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 007 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 006 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 005 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 004 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 003 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 002 4/1/2015 Junjou Romantica Episode 001 4/1/2015 Junjou Romantica _Special 4/1/2015

 •